ZAKONI

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
izmjene i dopune: 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 82/13, 159/13
NN 150/08
ZAKON O SPORTU
izmjene i dopune: 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13
NN 71/06

PRAVILNICI

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
izmjene i dopune: 133/11, 54/12, 49/13
NN 100/11
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti
izmjene i dopune: 128/12
NN 61/11

ANTIDOPING

POPIS LIJEKOVA KOJI SADRŽE TVARI ZABRANJENE POPISOM

POPIS