World Anti-Doping Agency

World Anti-Doping Agency (WADA) je neovisna međunarodna organizacija osnovana 1999. godine sa sjedištem u Švicarskoj, a bavi promocijom, koordinacijom i nadziranjem borbe protiv svih formi dopinga u sportu. Danas je WADA autoritet u domeni kontrole dopinga kod sportaša i njezina vizija je njegovanje sportske kulture bez zloupotrebe dopinga. Vjeruje se da riječ doping potječe od nizozemske riječi „doop“, što je bio naziv za opijumski napitak, a toliko je evoluirala u rječniku da danas označava lijekove koji poboljšavaju sportsku izvedbu. Ukoliko ste se ikada pitali je li metoda, lijek ili suplement kojeg ste preporučili sportašu o kojem skrbite zabranjen, onda je vrijeme da preuzmete ovu aplikaciju na Vaš iPhone: „WADA Prohibited List 2014“. WADA je izradila korisnu aplikaciju koja sadrži popis zabranjenih supstanci i metoda koji se ažurira najmanje jedanput godišnje. Popis, koji predstavlja međunarodni standard, dijeli se u tri kategorije: supstance i metode koje su uvijek zabranjene, supstance i metode koje su zabranjene tijekom natjecanja te supstance koje su zabranjene u određenim sportovima. Igrajte pošteno!

Author Info

Dalibor Veber