Sindrom sraza ramena

Bol u području ramena predstavlja još jedan veliki dijagnostički izazov u ordinaciji liječnika sportske medicine. Iako je spektar moguće patologije uistinu širok, sindrom sraza je vjerojatno najčešće postavljena dijagnoza nakon ozljede ramena sportaša. Međutim, sindrom sraza danas se više ne smatra dijagnozom, već skupom simptoma koji se javljaju kao posljedica aktivnosti kod kojih dolazi do učestalog podizanja ruke iznad razine ramena. U podlozi tog sindroma može se nalaziti čitav niz različitih patologija, poput ozljede rotatorne manžete, nestabilnosti ramenog zgloba, disfunkcije lopatice, tendinoze bicepsa, SLAP ozljeda i slično. Stoga je utvrđivanje specifične patologije puno teže, no kvalitetan klinički pregled može značajno suziti diferencijalnu dijagnozu i pomoći nam u određivanju daljnje dijagnostičke obrade i terapije. Ukoliko još uvijek tražite savršeni algoritam za klinički pregled ramena, onda vam na tome putu zasigurno može pomoći studija Cools-a i autora: “Screening the athlete’s shoulder for impingement symptoms: a clinical reasoning algorithm for early detection of shoulder pathology”. Naime, studija predlaže odličan slijed kliničkih testova koji bi nam trebali olakšati analizu bolnog ramena u svakodnevnoj praksi.

Author Info

Dalibor Veber