JS Sports ECG

Tvrtka IXSyS je razvila vrlo interesantnu aplikaciju pod nazivom JS SportsECG za Android i iOS. Aplikaciju je osmislio prof.dr.sc. Hein Heidbuchel, dr.med. (University and Heart Center Hasselt), bivši predsjednik komisije za edukaciju European Heart Rhythm Association i Department of Sport Cardiology of the European Society of Cardiology. Aplikacija je dizajnirana za edukaciju liječnika specijaliziranih za pregled EKG-a sportaša i vrlo je praktična. Nakon analize zadanog zapisa morate se odlučiti je li EKG uredan (zeleni karton) ili zahtijeva daljnju dijagnostičku obradu (crveni karton), služeći se pri tome kriterijima koji su dogovoreni 2012. godine u Seattle-u. Stoga, prije nego što se bacite na aplikaciju, preporučam da prvo dobro proučite već predstavljeni tečaj sportskog EKG-a pod nazivom „ECG interpretation in athletes“ jer ćete se tamo detaljno upoznati sa spomenutim kriterijima.

Author Info

Dalibor Veber