FIFA Diploma in Football Medicine

Tijekom nedavno održanog jesenjeg stručnog sastanka u Karlovcu, kolege doc.dr.sc. Milan Milošević i dr.sc. Tomislav Madžar predstavili su nam još jednu interesantnu online edukacijsku platformu iz sportske medicine koju je nedavno pokrenula FIFA. “The FIFA Diploma in Football Medicine” je besplatan online tečaj namijenjen zdravstvenim djelatnicima u nogometu, posebno liječnicima i fizioterapeutima. U njemu su obrađene učestale ozljede i bolesti koje se javljaju u nogometu, a dane su i korisne smjernice za prevenciju, dijagnostiku i liječenje istih. U izgradnji tečaja su sudjelovali brojni međunarodni stručnjaci iz domene sportske i nogometne medicine. Sam tečaj je fleksibilno organiziran, na način da niste ograničeni nikakvim vremenskim niti nastavnim planom i programom, već teme i dinamiku učenja određujete sami prema vlastitim potrebama i mogućnostima. Pozivam vas da se uključite u tečaj te iskoristite ovu jedinstvenu priliku i ugrabite mnoštvo kvalitetnih informacija koje su prikazane na vrlo sistematičan i koristan način.

Author Info

Dalibor Veber