ECSSTV YouTube Channel

The European College of Sport Science (ECSS) je međunarodna neprofitna organizacija utemeljena 1995. godine u mjestu Nice u Francuskoj. ECSS je vodeće udruženje znanstvenika u sportu na europskoj razini, no održava i snažnu suradnju sa sličnim udruženjima izvan Europe. Cilj ove organizacije je promocija znanosti i istraživanja, s posebnim naglaskom na znanost u sportu, a područja interesa uključuju motivaciju, stavove, reaktivnost, prilagodbu, izvedbu i zdravlje osoba uključenih u tjelesnu aktivnost, dok je veza između tjelesne aktivnosti, stila života i zdravlja čovjeka od posebnog interesa. Sva područja istražuju se multidisciplinarno kako bi se problem obuhvatio i istražio sa što više stajališta. U svrhu kvalitetnijeg širenja novih spoznaja te što boljeg povezivanja sa svojim korisnicima, ova organizacija dizajnirala je platformu pod nazivom ECSSTV YouTube Channel. Tamo možete pogledati mnoštvo korisnih prezentacija i predavanja iz različitih domena sportske medicine. ECSS uistinu zaslužuje svoju krilaticu – sakupljanje, stvaranje i diseminacija znanstvenih spoznaja.

Author Info

Dalibor Veber