Astma kod Sportaša

Astma kod sportaša je vrlo važno pitanje za svakodnevnu praksu sportskog liječnika, obzirom na veliku raširenost te kronične bolesti kod vrhunskih sportaša. Doc.dr.sc. Davor Plavec, dr.med. te Ivana Maloča Vuljanko, dr.med. nedavno su napisali odličan pregledni članak koji je objavljen u Liječničkom Vjesniku, broj 11-12, studeni-prosinac 2014. godine, pod nazivom “Astma potaknuta naporom u sportaša”. Preporučam Vam da obavezno proučite članak čiji sažetak možete pročitati ispod.

SAŽETAK: Profesionalni sportaši često su podvrgnuti treninzima izdržljivosti u okolišu u kojem su kronično izloženi inhalacijskim onečišćivačima/iritansima, alergenima ili hladnom zraku. Ti čimbenici dovode do povećanog rizika od razvoja disfunkcije gornjih i donjih dišnih putova. Upravo je u toj specifičnoj populaciji dijagnoza astme krucijalna zbog potencijalnog učinka ne samo na njihovo opće stanje nego i na natjecateljske sposobnosti. Simptomi astme u vrhunskih sportaša nisu nužno povezani s klasičnim obilježjima astme u općoj populaciji. I drugi klinički entiteti mogu stvarati simptome slične onima u astmi i zbog toga mogu voditi netočnoj dijagnozi i neuspješnu liječenju. Zbog toga je za postavljanje konačne dijagnoze potrebna kombinacija simptoma i pozitivnih laboratorijskih testova. Trenutačno ne postoji dokaz da se postupanje s astmom u sportaša treba razlikovati od postupanja s astmom u nesportaša. Međutim, neka specifična pitanja treba uzeti u obzir u vrhunskih sportaša, poput usklađenosti s pravilima Svjetske antidopinške agencije i Međunarodnog olimpijskog odbora.

Author Info

Dalibor Veber